Tel.: 61 840 68 74
E-mail: biuro@gabinetyowecki.pl
ul. Słowackiego 17,  60-822 Poznań
lokal 3 parter

Gabinety

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1983r

Pracownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu od 1987r

Tytuł lekarza chorób wewnętrznych uzyskała w 1989r

Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskała 1998r

Tytuł specjalisty w zakresie nefrologii uzyskała w 2000r

Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 2009r na podstawie pracy doktorskiej pt. „Stężenie prokalcytoniny i białka C-reaktywnego w surowicy u chorych z zapaleniem otrzewnej w przebiegu przewlekłej dializoterapii otrzewnowej”

Konsultacje lekarskie w zakresie:

  1. Zakażenia układu moczowego, przewlekłe odmiedniczkowe zapalenia nerek,   przewlekłe pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek.

    Przewlekła niewydolność nerek; nadzór nad przebiegiem choroby, dostosowanie terapii (dawek i leków) do stopnia niewydolności nerek. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie możliwości leczenia nerkozastępczego (transplantacja nerki, hemodializoterapia, dializoterapia otrzewnowa). Wstępna ocena możliwości zastosowania w/w metod leczenia nerkozastępczego u danego pacjenta.

    Optymalizacja leczenia dializą otrzewnową.

    Niedokrwistość nerkopochodna

    Nadciśnienie tętnicze: Włączanie i optymalizacja leczenia przeciwnadciśnieniowego.